Zmago je zmagal!

Zdaj lahko povemo z gotovostjo: dober mesec je tega, odkar sta Zmago in njegova mama Tončka eno.

Zmagali smo vsi: mi, ki smo se več tednov trudili, da bi oslico Tončko prepričali, naj sprejeme mladička Zmaga za svojega; Tončka, ki je dojela, da ima čudovitega, zdravega, živahnega, lepega oslička, ter Zmago, ki je zdržal mamimo zavračanje, brce in ugrize, saj je čutil, da vezi med mamo in otrokom ni mogoče zanikati.

Potem ko je Zmago lahko pil za preživetje neobhodno potrebno mamimo mleko le tako, da je sesal skozi odprtino v boksu, skozi katero je dosegel seska, mama pa mu z brcami tega ni mogla preprečiti …
Potem ko smo ju začeli spuščati na pašnik pred hlevčkom, kjer se je mama lahko pasla na svežem travinju, mali Zmago pa jo je od daleč opazoval in sem ter tja ugriznil kak travni lat …
Potem ko je Tončka dovolila, da smo jo na pašniku pridržali za oglavko, medtem pa je mali Zmago hitro posesal nekaj požirkov maminega mleka ...
Potem ko Tončke ni bilo treba več zapirati v boks in sta se z Zmagom lahko pasla drug ob drugem …
Potem smo vedeli, da sta odslej za vedno mama in sinček!

Kmalu zatem smo ju preselili na pašnik, kjer se je že pasla Naomi s svojim dober mesec mlajšim Črtom, čudovitim črnim osličkom – o njiju lahko berete v enem od zapisov v isti rubriki.

V »vrtcu«, kot v šali pravimo pašniku z dvema mamama in dvema sinovoma, imajo na voljo vse, kar osli za lepo življenje potrebujejo: velik pašnik kraškega travinja, dve lopi, vsak dan svežo vodo, solni kamen, občasne dodatke mineralov in vitaminov v obliki konjske pogače. Oslička se počasi zbližujeta. Zmago, kljub mesecu prednosti, v rasti zaostaja za Črtom. Zmago je potomec oslov dalmatinske pasme, ki so praviloma manjši. Črt pa se je »zvalil« večji mami in leporaslemu očetu Samu, ki imata verjetno oba v sebi delček krvi visokoraslega sicilijanskega plemenskega osla. Zato bo Črt gotovo prerasel malega Zmaga. A oba sta tako prisrčna, da se vsakemu prikupita!

Zmago je nagajiv, rad čuti človeško roko, sem in tja se zaleti v obiskovalca. Črt pa je plašen, v tem je podoben mami, le stežka se ga dotaknemo. A saj bomo še dolgo skupaj in se bomo navadili drug drugega.

Poglejte nekaj fotografij, ki so nastale v teh dneh.

Zmago je zmagal Tončka in Zmago

Naomi in Črt Naomi in Črt_1

Vrtec Naomi in Črt_2

Copyright © 2013. All Rights Reserved.